تغییر فونت در Eclipse

گاهی اوقات لازم است که برای بهتر دیده شدن کد ها و یا زیبایی و جذاب شدن محیط کد نویسی باید از فونت های مختلف استفاده کرد.در ایکلیپس این قابلیت قرار داده شده تا شما بتوانید فونت ها را از نظر نوع و اندازه تغییر دهید و آنها را بکار بگیرید.برای تغییر فونت به مسیر زیر بروید:

منبع : naslejavanqotor |تغییر فونت و رنگ محیط Eclipse
برچسب ها : فونت ,تغییر ,تغییر فونت